สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อรรถเวช อาภาศรีกุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน (with Merit) จาก Lancaster University ประเทศอังกฤษ และปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านนโยบายระบบการชำระเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการชำระเงิน

 

Expertise :
Finance

N/A