สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

รชฏ เลียงจันทร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นนักวิเคราะห์ สายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยรับผิดชอบในด้านอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และการวิเคราะห์ stress test ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นนักวิเคราะห์เครดิตที่ธนาคารยูโอบี จำกัด

Expertise :
Econometrics
Economic theory
Finance

N/A