สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

มุทิตา อริยะวุฒิกุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย

มุทิตา อริยะวุฒิกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ทุนการศึกษาจาก ธปท. สำหรับนิสิตปริญญาตรีภายในประเทศประจำปี 2560 โดยปัจจุบันลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะ (เอกนโยบายเศรษฐกิจ) ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT)

มุทิตา เคยมีประสบการณ์ทำงานในด้านการวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายการเงิน โดยมุทิตามีความสนใจงานวิจัยในด้านการสื่อสารนโยบายการเงินอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ มุทิตา เป็นเจ้าของบทความ “The Information Content of Monetary Policy Report: Evidence from Thailand” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Data Analytics จากโครงการเศรษฐทัศน์ปี 2560 ภายใต้การดูแลของ ผศ. ดร. พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม

Expertise :
Monetary economics

N/A