สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

จบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Master of Arts (International Economics & Finance) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท Master of Public Policy (Macroeconomic Policy Program) จาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น (ได้รับทุนจาก Japan-IMF Scholarship Program for Asia)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Macroeconomics
International finance
Economic history

N/A