สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

มินห์ ทัม บุย (Minh Tam Bui)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบัน มินห์ ทัม บุย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนจบปริญญาเอก ดร.บุย เคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่กระทรวงหลายแห่งและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เวียดนาม รวมทั้งเคยทำงานที่ธนาคารโลก  Department for International Development   องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)   Asian Development Bank  และ UNDP  นอกจากนี้ ดร.บุยเคยเป็น visiting scholar/professor ที่ Department of Economics, University of Utah (USA) ในปี 2014 และที่ the School of Political Science and Economics, Meiji University (Japan) ในปี 2018

งานวิจัยของ ดร.บุย เกี่ยวกับ economic integration ในเอเชียตะวันออก โดยมุ่งเน้นเรื่อง migration, border economy, regional production network, gender inequality และ women’s entrepreneurship ในอาเซียน

Expertise :
Development economics
International trade
Labor economics

N/A

N/A