สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

PIER Research Exchange “Demographic Impacts on Life Cycle Portfolios and Financial Market Structures” โดย คุณพิทวัส พูนผลกุล
25 พฤษภาคม 2563
Online (Microsoft Team)
กำหนดการ
13.00-14.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดยคุณพิทวัส พูนผลกุล (slidesslide-icon)