สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

PIER Research Exchange “Dual Sectors and Consumption Insurance in Developing Economies” โดย คุณปพน เกียรติสกุลเดชา
18 พฤษภาคม 2563
Video Conference
กำหนดการ
10.00-11.00น. บรรยายและตอบคำถามโดยคุณปพน เกียรติสกุลเดชา (slidesslide-icon)