สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “The Impact of Monetary Policy on the Specialness of U.S. Treasuries” และ “The Unintended Consequence of Financial Sanctions” โดย คุณฤตวีร์ กีรติวุฒิกุล

PIER Research Exchange “Dual Sectors and Consumption Insurance in Developing Economies” โดย คุณปพน เกียรติสกุลเดชา
18 พฤษภาคม 2563
Video Conference
กำหนดการ
10.00-11.00น. บรรยายและตอบคำถามโดยคุณปพน เกียรติสกุลเดชา (slidesslide-icon)