สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Corporate Debt, Firm Size and Financial Fragility in Emerging Markets” โดย Prof.Ugo Panizza

PIER Research Exchange “Financial Constraints and Misallocation in China” โดย Dr.Ohyun Kwon
24 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุม 282 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10:30 – 11:30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย Dr.Ohyun Kwon จาก Drexel University (slidesslide-icon)