สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Higher Moments, Highly Matter: Optimal Monetary Policy in an Uncertain World” โดย คุณศวพล หิรัญเตียรณกุล

PIER Research Exchange “How much should central banks lean against the wind?” โดย ธีรัชฌ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
30 กรกฏาคม 2562
ณ ห้องประชุม 283 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.30-11.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณธีรัชฌ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ นักศึกษาจาก Carleton College (slidesslide-icon)