สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Economic Seminar “Mapping shadow banking in China: structure and dynamics” โดย Dr. Feng Zhu

PIER Research Exchange “Monetary Policy and Housing Bubbles: Some Evidence When House Price is Sticky” โดย คุณวรดา ลิ้มเจริญรัตน์
17 สิงหาคม 2560
ณ ห้องวิวัฒน์ไมตรี อาคาร 2 ชั้น 5
กำหนดการ
15.00-16.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย คุณวรดา ลิ้มเจริญรัตน์ (slides slide-icon)