สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผลงานวิจัยฉบับเต็มโดยนักวิจัยของสถาบันและนักวิชาการภายนอก

โอกาส กับ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

 

No. 1 (PIERspectives)
15 มิถุนายน 2564

โอกาส กับ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

abstract

ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยนั้นมักจะได้รับความสนใจอยู่เสมอ  แม้ตัวเลขทางการจะแสดงว่าความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาก่อนวิกฤตโรคระบาดโควิด-19  แต่มักจะถูกโต้แย้งว่าความเหลื่อมล้ำของไทย โดยเฉพาะด้านความมั่งคั่ง นั้นอยู่ในระดับสูงมาก  บทความนี้นำเสนอภาพใหญ่ของเรื่องความเหลื่อมล้ำว่ามีหลากหลายมิติ และในแต่ละมิตินั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  โดยเริ่มด้วยการนำเสนอกรอบความคิดว่าความเหลื่อมล้ำทางโอกาสตั้งแต่วัยเด็กนั้นส่งผลเป็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านรายได้หรือการบริโภค ซึ่งส่งผลต่อไปเป็นความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่ง  ส่วนต่อมา ทบทวนบทบาทของนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนโยบายที่มุ่งบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าและนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง  และส่วนสุดท้ายนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในมิติต่าง ๆ ของความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย โดยรวมถึงมิติการศึกษา สุขภาพ การเข้าถึงทรัพยากรและบริการขั้นพื้นฐาน ตลาดแรงงาน ภาคเกษตร ภาคธุรกิจ การบริโภค และความมั่งคั่ง

No. 154
14 มิถุนายน 2564

Regulating Big Tech and Non-bank Financial Services in the Digital Era

Thammarak Moenjak and Veerathai Santiprabhob

abstract

In the digital era, new forms of non-bank entities have emerged and gained increasingly prominent roles in providing financial services. These non-bank entities, particularly those associated with non-financial conglomerates and large technology companies (BigTech) pose new challenges for financial regulators whether in terms of financial stability, level-playing field competition, or customer protection. This article discusses emerging trends in the rise of non-bank entities in the digital era, the challenges they pose, and what financial regulatory approaches can help to address those challenges. This article proposes that a holding company structure could be applied to regulate non-financial conglomerates or BigTech firms providing financial services through subsidiaries. This proposal is expected to help address regulatory concerns where existing regulatory approaches cannot adequately cope with.

No. 153
4 มิถุนายน 2564

White Knights or Machiavellians? Understanding the motivation for reverse takeovers in Singapore and Thailand

abstract

This paper analyzes 47 reverse takeovers (RTOs), in which privately held firms acquire public firms to obtain listing status in Singapore and Thailand between 2007-2015.  Unlike U.S. RTOs in prior studies, these transactions cannot be regarded as short-cuts to bypass listing rules since merged firms must meet the same minimum listing requirement as firms listing with IPOs. Rather, private firms treat RTOs as an opportunity to become public firms without immediate dilution by acquiring smaller firms at bargain prices.  By examining shareholder circulars and analysis of transaction characteristics, we find that co-parties tend to cite growth from business diversification as their motivation for RTOs.  Distressed public firms more frequently emphasize the motivation to reorganize and revive by merging with stronger private firms. Analysis of return and financial accounting performance shows that the merged firms experience improved growth and generate positive wealth impact; thus, offering opportunity for  incumbent shareholders of  public firms to recover some of their investment value

No. 152
24 พฤษภาคม 2564

Monetary and Financial Perspectives on Retail CBDC in the Thai Context

abstract

This paper explores three monetary and financial issues of retail central bank digital currency (CBDC) in the Thai context. The first insight shows that opportunities in the digital age may arise for Thai citizens and businesses to reap the benefits of a more efficient form of public money and financial innovation. It is possible for Thai citizens to quickly adopt unremunerated CBDC for transactional use within a decade. Second, we point out that there are several ways to utilize retail CBDC for enhancing monetary policy effectiveness , namely, through the bank rate channel and the introduction of new monetary policy tools. Nevertheless, monetary policy should not be the first and foremost objective for the central bank to issue CBDC as there are other factors to consider. These included impacts on the central bank balance sheet and monetary operations, especially for remunerated CBDC. Disintermediation and liquidity risks for Thai financial institutions are also key concerns, which are discussed in the third part. We assess that the risks to the banking sector are low in normal periods, but the well-designed CBDC features are necessary to prevent mounting liquidity risks in distressed periods.

No. 151
22 เมษายน 2564

Inflation at Risk in Thailand

abstract

Using monthly Thai data from 2003-2020, we examine the determinants of the future distribution of inflation. We evaluate how different risk factors predict 1-year- ahead future distributions of CPI inflation and its components. Risk factors come from 5 different groups of variables: inflation expectations, domestic economic activity, global economic activity, financial conditions, and component-specific factors. We obtain points on the future distributions of inflation through quantile regressions and fitting those points with skewed-t distributions. Our focus is on the outlook in the tails of the distribution, which recent literature referred to as `inflation-at-risk.’ We find, as expected, that the whole inflation distribution has shifted lower, and thus the probability of negative inflation has increased markedly in recent years. There is a structural break around 2015 that affects both the distributions of inflation and their determinants. This structural break makes it challenging to make out-of-sample forecasts, thus, we focus on in-sample evaluation and explanations. For risk factors, we observe that the tightening of financial conditions and the decreasing world production are prominent sources of downside risks to inflation. Inflation expectations also play a smaller role in the lower quantiles, signaling its lower effectiveness in anchoring actual inflation during disinflationary periods. Finally, high global and domestic economic activity can be effective in decreasing downside risks in the lower tail, providing policy makers a way to counter these risks by stimulating the economy.

No. 150
5 เมษายน 2564

Long Run Risk Model and Equity Premium Puzzle in Thailand

Sartja Duangchaiyoosook and Weerachart T. Kilenthong

abstract

This paper shows that the long-run risk model of Bansal and Yaron (2004) can potentially solve the equity premium and risk-free rate puzzles in Thailand. In particular, the calibrated values of the risk aversion and the elasticity of intertemporal substitution are empirically plausible. Risk decomposition results indicate that long-run risk is the most important risk component relevant to asset prices; that is, asset prices in Thai financial markets are most sensitive to small changes in news regarding long-term expected growth rates. Volatility risk also has an impact on asset prices but its impact is just about a quarter of the impact of the long-run risk.

No. 149
25 กุมภาพันธ์ 2564

Understanding the Dynamic of Digital Economy in the Context of Digital Literacy of Thai Households

abstract

Digital economy has led to new business opportunities and growth potential especially for developing countries such as Thailand. However, one crucial factor that could create challenges is the readiness of households in adapting to the digital environment. This research proposes that digital literacy of households is the key indicator that helps policy makers to understand the digital divide situation. Digital literacy should be measured by 4 sub-dimensions, namely, 1) the access to digital technologies 2) the level of digital skills 3) the level of digital knowledge and 4) the digital information awareness. After using the principal component analysis (PCA) to develop the scoring system of digital literacy and using the cluster analysis to classify the sample into 3 levels of digital literacy, it is found that households in the illiterate group are mostly unemployed or work in the labor-intensive sector. When looking at how they use financial services, they appear to significantly use fewer banking services and have lower preference on the personalization of services than the digital fluency group. This evidence suggests that populations in the digital illiterate group may have already suffered from the digital divide which could intensify the problem of wealth inequality in the digital era. Consequently, policies that guarantee all households to have certain levels of digital literacy are needed.

No. 148
17 กุมภาพันธ์ 2564

Tax Incentives to Appear Small: Evidence from Thai Firms and Corporate Groups

abstract

This paper studies the effects of SME tax incentives on firm behaviors. We use firm-level panel data of all registered firms in Thailand to analyze the effects of a large reduction in corporate income tax rates for SMEs in 2011. First, we find that firms responded strongly to the SME tax incentive as indicated by a sharp bunching of firms just below the threshold after the incentive was introduced. The responses were concentrated among firms with positive EBIT, implying a financial motive for firms to remain small. Second, the bunching was prominent for stand-alone firms, where we observe slower revenue growth for those below the threshold. Third, we do not observe bunching for corporate-group firms, but we find evidence of tax-motivated profit shifting among them instead, especially among firms in small groups with weak corporate governance. Our analysis suggests that transfer pricing was likely a primary channel. Finally, despite the unintended consequences, we find that the incentive significantly raised the probability of firm’s survival and encouraged new firm registration, as the policy intended.

No. 147
12 มกราคม 2564

Understanding a Less Developed Labor Market through the Lens of Social Security Data

abstract

While understanding labor market dynamics is crucial for designing the country’s social protection programs, prohibitive longitudinal surveys are rarely available in less developed countries. We illustrate that employment history from Social Security records can provide several important insights by using data from a middle-income country, Thailand. First, in contrary to the traditional view, we find that the formal and informal sectors are quite connected. Our analysis of millions of individual histories by a machine learning technique shows that more than half of registered workers left the formal sector either seasonally or permanently long before their retirement age. This finding raises a question of whether the social protection schemes being separately designed for formal and informal workers are effective. Second, the semi-formal workers also had a much flatter wage-age profile compared to those always staying in the formal sector. This observation calls for effective redistributive tools to prevent earnings inequality to translate into disparities in old-age and transmit to the next generation. Lastly, on the employer size, we find that almost half of formally registered firms had fewer than five employees, the benchmark often used to define informal firms. This result suggests that the distributions of firm sizes differ across countries and the employer size alone is unlikely sufficient to define informal workers.

No. 146
24 ธันวาคม 2563

Analyzing and Forecasting Thai Macroeconomic Data using Mixed-Frequency Approach

abstract

Macroeconomic data are an important piece of information in decision making for both the public and private sectors in Thailand. However, the release of key macroeconomic data, usually in a lower frequency such as quarterly, is not always in a timely manner. Using the higher frequency data such as monthly and daily to analyze or forecast the lower frequency data can mitigate the release timing effect. This study applies the mixed-frequency data approach to analyze and forecast Thai key macroeconomic data. The mixed data sampling regressions with various specifications are employed and implemented through some macroeconomic data such as gross domestic product and inflation. The results show that in most cases the mixed-frequency models outperform the autoregressive integrated moving average model, which we used as the benchmark model, even during the COVID-19 period. Some policy implications can also be drawn from the analysis.

No. 145
4 ธันวาคม 2563

Eliciting Individual Discount Rates in Thailand: A Tale of Two Cities

abstract

This paper aims to elicit individual discount rates in Thailand using real monetary incentives in the lab-in-the-field setting. We investigate the differences in the discount rates between two different districts with different socioeconomic characteristics. One represents rural agricultural society while another represents an urban industrialised society. We also compare the results between different elicitation methods. The paper provides two main insights. First, the elicited discount rates are significantly different between the two districts. Second, the discount rates also vary across time-horizon suggesting different risk consideration with respect to the time horizon. We also address an intertemporal experimental design issue that results should be indifferent between elicitation methods and find procedural invariant between the choice and matching tasks.

No. 144
27 พฤศจิกายน 2563

Myths and Facts about Inequalities in Thailand

abstract

This paper analyzes inequalities in Thailand over the past three decades and the implications of Covid-19 on existing inequalities. We show that while total income and consumption inequalities in Thailand have been declining, it raises concerns regarding some drivers behind the declining trends. First, the decline in income inequality among the older households is largely driven by private transfers. Given Thailand’s demographic transformation into aging society, this channel is not sustainable. Second, despite the increasing longevity trend, household heads aged 55-69 years old have become inactive in the labor markets over the years. Among active households, the earnings inequality among households who mainly earn from farming activities has risen. However, such increase was masked at the aggregate level because of the higher shares of households working in non-farm sectors and the decline in their earnings inequality. Third, while consumption inequality has fallen similarly to income inequality for all age groups, the low-income households remain highly exposed to income shock. These poor households have much higher shares of essential spending, which are harder to adjust. Finally, while the full effects of Covid-19 on inequality are still unfolding, our evidence shows that in the short-run the poor and the low educated are vulnerable to job and earnings losses.

No. 143
8 ตุลาคม 2563

How Do Taxpayers Respond to Tax Subsidy for Long-term Savings? Evidence from Thailand’s Tax Return Data

abstract

This paper uses a panel of personal income tax return data for the population of Thai tax filers to examine how individuals respond to tax subsidy for long-term savings. We utilize the 2013 tax reform that lowered the price subsidy for long-term savings in order to obtain causal identification. Our difference-in-difference analysis illustrates that there is a considerable heterogeneity in the individual responses to the subsidy cut—with middle-income taxpayers responding much greater than their high-income counterparts. Among the middle-income group, we also find that the subsidy reduction has larger effects on decisions of smaller contributors. Finally, we provide some suggestive evidence that taxpayers who are younger, less financially sophisticated and less financially disciplined exhibit stronger responses to the subsidy cut. Our findings shed light on the heterogeneity of individual responses which are crucial for policymakers who consider an incremental change in the existing tax incentive scheme.

No. 142
21 กรกฎาคม 2563

All I have to do is dream? The role of aspirations in intergenerational mobility and well-being

Warn N. Lekfuangfu and Reto Odermatt

abstract

We study the determinants and consequences of educational and occupational aspirations. Basing our enquiry on the British NCDS 1958 cohort data, we assess the importance of aspirations for social mobility above and beyond other established determinants. We document educational and occupational inequalities in young individuals’ aspirations, whereby parental aspirations are a strong predictor of children’s aspiration-levels. While we find a positive correlation between aspirations and later achievement, we also provide evidence for reduced well-being in adulthood if aspirations in adolescence were higher than actual achievements later in life.

No. 141
15 มิถุนายน 2563

The Income and Consumption Effects of Covid-19 and the Role of Public Policy

Suphanit Piyapromdee and Peter Spittal

abstract

This paper provides empirical evidence on how the labour market impacts of the covid-19 pandemic vary across workers’ incomes, assets, characteristics and household structures in the UK. Using data from the UK Household Longitudinal Study, we find that less educated and young workers are most likely to be laid-off. This is particularly the case for females. Moreover, less educated workers tend to have low income and low assets, limiting their ability to maintain consumption in the face of reduced income. This is compounded at the household level by assortative partnering between workers with similar education levels. We analyse the source of these inequalities by relating employment outcomes to factors related occupational and industrial characteristics. We then conduct a quantitative assessment of the likely impact of covid-19 on households’ consumption and find that, because the adverse labour market impacts are concentrated on workers with low income and low assets, 70 percent of households in the bottom fifth of the income distribution cannot maintain their usual expenditure for even one week. Finally, we consider the effectiveness and distributional implications of two different policy interventions: the Coronavirus Job Retention Scheme in the UK and Economic Impact Payments in the US. Our findings suggest that both policies can alleviate the increase in consumption inequality that would have otherwise arisen during the pandemic. In the short term, the US-style one-off payment is most effective at providing affected households with the means to smooth consumption. However, the CJRS provides better insurance against prolonged disruption as the program provides continuous income support.