สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาภากร นพรัตยาภรณ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ สายงายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Expertise :
Development economics
Labor economics
Macroeconomics

N/A