สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ก้องภพ วงศ์แก้ว
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

จบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเศรษฐกร สำนักนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยวิจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคของสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยรับผิดชอบในส่วนของงานวิจัยเชิงลึกในประเด็นด้านเศรษฐกิจมหภาคและตลาดการเงิน

Expertise :
Macroeconomics
Monetary economics
Institutional economics

N/A