สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชานนท์ บันเทิงหรรษา
The Analysis Group - Boston

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Brandeis University ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริยญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ของ University of Chicago คุณชานนท์มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้าน Macroeconomic growth และ Firm productivity ในด้านประสบการณ์ทำงาน คุณชานนท์เคยทำงานอยู่ที่ the Federal Reserve Bank of St. Louis ปัจจุบันทำงานอยู่ที่The Analysis Group – Boston

Expertise :
Development economics
Finance
Macroeconomics


N/A