สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชานนท์ บันเทิงหรรษา
University of Chicago

คุณชานนท์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Brandeis University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็น Ph.D candidate ด้านเศรษฐศาสตร์ของ University of Chicago คุณชานนท์มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้าน Macroeconomic growth และ Firm productivity ในด้านประสบการณ์ทำงาน คุณชานนท์เคยทำงานอยู่ที่ the Federal Reserve Bank of St. Louis

Expertise :
Development economics
Finance
Macroeconomics


N/A