สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชานนทร์ บรรเทิงหรรษา
The Analysis Group - Boston

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Brandeis University ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ของ University of Chicago คุณชานนทร์มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้าน Macroeconomic growth และ Firm productivity ในด้านประสบการณ์ทำงาน คุณชานนทร์เคยทำงานอยู่ที่ the Federal Reserve Bank of St. Louis ปัจจุบันทำงานอยู่ที่The Analysis Group – Boston

Expertise :
Development economics
Finance
Macroeconomics