สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สันติธาร เสถียรไทย
บริษัท Sea Group

ดร. สันติธาร เสถียรไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Group Chief Economist (ประธานหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์)  และหนึ่งในกรรมการบริหารของบริษัทSea Group ที่เปนเจ้าของ Garena, Shopee และ AirPay และเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่และโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน

ก่อนหน้านี้ ดร.สันติธาร เคยทำงานที่บริษัท Credit Suisse (เครดิตสวิส) โดยดำรงตำแหน่งผู้บรหารสูงสุดของทีมเศรษฐกิจเอเชีย มีหน้าที่วิเคราะห์ พยากรณ์เศรษฐกิจและให้คำแนะนำการลงทุนใน10 เศรษฐกิจหลักในเอเชีย เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้เดียวในเอเชียที่ชนะรางวัลพยากรณ์เศรษฐกิจยอดเยี่ยมระดับโลกของ Consensus Economics ติดกันสามปีซ้อน รวมถึงยังเคยได้รับการคัดเลือกจาก Asia Society ให้เป็น 1 ใน 21 ผู้นำรุ่นใหม่ในเอเชีย ประจำปี 2017 อีกทั้งยังเคยทำงานที่กระทรวงการคลังในประเทศไทย และ Government of Singapore Investment Corporation

นอกจากนี้ดร. สันติธารยังมีคอลัมน์ในประชาชาติธุรกิจชื่อ”จดหมายแห่งอนาคต”และเป็นอาจารย์ (visiting lecturer) ด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

ดร. สันติธาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนโยบายเศรษฐกิจจาก Harvard University โดยได้รับรางวัลทุนการศึกษาสองทุนจากมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเดียวกันพร้อมรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม และระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และโทจากมหาวิทยาลัย London School of Economics and Political Sciences (LSE)

Expertise :
Finance
Political economy