สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สันติธาร เสถียรไทย
Credit Suisse (Singapore)

ดร. สันติธาร เสถียรไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดทีมวิจัยเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (Emerging Asia) ของธนาคารเครดิตสวิสประจำอยู่ที่สิงคโปร์ มีหน้าที่วิเคราะห์ พยากรณ์เศรษฐกิจและให้คำแนะนำการลงทุนกับกองทุนทั่วโลกที่ลงทุนใน10 เศรษฐกิจหลักในเอเชียรวมทั้ง ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง

ก่อนเข้าทำงานที่เครดิตสวิส ดร. สันติธารเคยมีประสบการณ์ทำงานที่ Government of Singapore Investment Corporation (GIC) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และ เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. สันติธาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนโยบายเศรษฐกิจจาก Harvard University โดยได้รับรางวัลทุนการศึกษาสองทุนจากมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเดียวกันพร้อมรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม และระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และโทจากมหาวิทยาลัย London School of Economics and Political Sciences (LSE)

Expertise :
Finance
Political economy

N/A

N/A