สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เบญจพร เขื่อนสุวงค์
ธนาคารกสิกรไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายสินเชื่อ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว) ธนาคารกสิกรไทย สาขาประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ และมีความสนใจทำงานด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน

Expertise :
Agricultural and resources economics

N/A