สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรภัทร ปราณีประชาชน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทีมการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก Dartmouth College และปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder  คุณวรภัทร มีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจมหภาค การบริหารทุนสำรองระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างธนาคารกลาง รวมทั้ง ยังเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานบริหาร (Personal Assistant) ของผู้ว่าการวิรไท สันติประภพ

Expertise :
Macroeconomics


N/A