สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณัฐา ปิยะกาญจน์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ควบ) กลุ่มงานศึกษาและพัฒนานโยบายการเงิน ฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณณัฐาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Economics จาก University of London, SOAS และระดับ Master of Philosophy (MPhil.) ด้าน Economics จาก Queen Mary University of London

คุณณัฐามีผลงานวิจัยมากมาย ได้แก่ Digitalization Implications for Monetary Policy in Thailand (2019), On monetary and fiscal policy mix over Thailand’s business cycles (BOT Symposium 2004) และอื่น ๆ อีกมากมาย

Expertise :
Monetary economics
Public economics