สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
Universidad Carlos III de Madrid

ดร.เนื้อแพรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Politics and Economics จาก University of York และระดับปริญญาโทด้าน Global Market Economics จาก London School of Economics และระดับปริญญาเอกด้านEconomics จาก University College London ดร. เนื้อแพร มีความสนใจและผลงานวิชาการด้าน Labour Market, Economics of Human Capital และ Behavioral Economics

ดร.เนื้อแพร เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ดร.เนื้อแพรเป็น Assistant Professor ที่ Department of Economics ณ Universidad Carlos III de Madrid ที่ประเทศสเปน

Expertise :
Development economics
Econometrics
Labor economics