สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธนะพงษ์ โพธิปิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ธนะพงษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Wisconsin at Madison  มีความสนใจในงานวิจัยด้าน การค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และอภิมหาข้อมูล

Expertise :
Economic theory
International trade
Behavioral economics