สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรประภา นาควัชระ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วรประภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก University of Michigan (Ann Arbor) และระดับปริญญาโทและเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Southern California

ปัจจุบัน ดร.วรประภา เป็นอาจารย์ประจำที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนวิชาเกี่ยวกับ เศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม เศรษฐศาสตร์แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยก่อนหน้าที่จะผันตัวมาเป็นอาจารย์ ได้เคยทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนในสายงานที่ปรึกษา ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย

ดร.วรประภา สนใจงานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐศาสตร์แรงงาน งานวิจัยที่ทำอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการนำ Big Data ในโลกดิจิทัลมาทำการวิเคราะห์และตอบคำถามทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านตลาดแรงงาน ตลาดสินค้าทั่วไป และตลาดทุน นอกจากนี้ยังกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีต่อตลาดแรงงานอีกด้วย

ดร.วรประภา มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำต่างประเทศ เช่น The Economic Journal, Applied Economics Letters และ Journal of Asian Economics นอกจากนี้ยังเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจำด้วย

Expertise :
Labor economics
Finance
Industrial organizations