สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรประภา นาควัชระ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ผศ. ดร.วรประภา นาควัชระ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านพันธกิจสากล ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ประจำที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสอนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

ดร.วรประภา สนใจเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และการที่เทคโนโลยีได้มามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและวิธีการคิดหลายๆอย่างในด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวข้องกับ (i) ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อตลาดแรงงาน (ii) สินทรัพย์ดิจิทัลและพฤติกรรมของตลาด และ (iii) ผลกระทบของ E-Commerce ในระบบเศรษฐกิจ  ดร.วรประภา มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ เช่น The Economic Journal และ Journal of Asian Economics นอกจากนี้ยังเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจำด้วย

ดร.วรประภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก University of Michigan (Ann Arbor) และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Southern California  โดยก่อนหน้าที่ ดร.วรประภา จะผันตัวมาเป็นอาจารย์ ได้เคยทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนในสายงานที่ปรึกษา ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย

Expertise :
Labor economics
Finance
Industrial organizations