สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สุรศักดิ์ เจิดพสุพร
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

เคยมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในธนาคารพาณิชย์ ปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโส (Data Analyst) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

Expertise :
Finance

N/A