สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ฐิติ ทศบวร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร. ฐิติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Standford University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันเป็นเศรษฐกร ทีมพยากรณ์เศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีกราฟ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ และการเขียนแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

Expertise :
Economic theory
International trade
Macroeconomics


N/A