สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สุพริศร์ สุวรรณิก
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สุพริศร์ สุวรรณิก ปัจจุบันเป็นนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบายการเงิน การเงินครัวเรือน การเงินระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจดิจิทัล

ในด้านประสบการณ์การทำงาน เคยมีประสบการณ์ทั้งในด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค การดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน และตลาดการเงินใน ธปท. งานด้านบริหารการเงินในธนาคารพาณิชย์ และงานด้านวิชาการในสถาบันวิจัยต่างประเทศ ซึ่งก่อนที่จะกลับมาปฏิบัติงานที่ ธปท. ในปี 2559 เคยได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) ของศาสตราจารย์ Robert M. Townsend แห่ง Massachusetts Institute of Technology (MIT) และศาสตราจารย์ Miles S. Kimball แห่ง University of Michigan, Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ คุณสุพริศร์ยังเป็นคอลัมนิสต์ประจำของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและไทยรัฐออนไลน์ คอลัมน์ “บางขุนพรหมชวนคิด” และเป็นหนึ่งในผู้เขียนหนังสือรวมเล่ม “บางขุนพรหมชวนคิด 1.0” ที่ถูกจัดอันดับขายดีของศูนย์หนังสือจุฬาฯ อีกด้วย

คุณสุพริศร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics) เอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) จาก University of Michigan, Ann Arbor ภายใต้ทุนการศึกษาจาก ธปท. พร้อมด้วยปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีด้านการธนาคารและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
International finance
Macroeconomics
Finance