สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิศรุต สุวรรณประเสริฐ
Middle Tennessee State University

ดร. วิศรุต สุวรรณประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ มหาวิทยาลัย Middle Tennessee State

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากสำเร็จการศึกษา ทำงานในตำแหน่ง visiting assistant professor ที่ Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจะย้ายมาทำงานปัจจุบัน

งานวิจัยของ ดร.วิศรุต เกี่ยวข้องกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การเจรจาทางการค้าของ WTO และรูปแบบการส่งออกของประเทศไทย ดร.วิศรุตมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Economics Letters และ B.E. Journal of Theoretical Economics รวมทั้ง International Economic Journal

Expertise :
International trade
Labor economics
Monetary economics