สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์
University of California, San Diego (UCSD)

ปัจจุบัน ดร. กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ University of California, San Diego (UCSD) และผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  ก่อนหน้านี้ ดร. กฤษฎ์เลิศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  โดยมีประสบการณ์และความสนใจด้าน การเงิน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและบทบาทของครัวเรือนและวิสาหกิจ กับการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงหนังสือเกี่ยวกับการเงินของครัวเรือน (ร่วมกับศาสตราจารย์ Robert Townsend ซึ่งตีพิมพ์โดย Cambridge University Press)

ดร. กฤษฎ์เลิศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Chicago

Expertise :
Finance
Development economics