สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปิติ ดิษยทัต
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร. ปิติ ดิษยทัต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  และปฏิบัติงานอยู่ที่ Bank for International Settlements  (BIS) โดยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  และเคยมีประสบการณ์ในหลายฝ่ายภายใน ธปท. ทั้งในด้านนโยบายการเงิน เสถียรภาพทางการเงิน ตลาดการเงิน บริหารความเสี่ยงทางการเงิน และ บริหารเงินสำรอง  ก่อนที่จะกลับมาปฏิบัติงานที่ ธปท. ในปี 2001 ดร.ปิติ เคยเป็นเศรษฐกรประจำอยู่ที่ International Monetary Fund เป็นเวลาสองปี และระหว่างปี 2007-2010 ได้ไปปฏิบัติงานที่ Bank for International Settlements ในฐานะนักวิจัยอาวุโส  ในอดีตเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ปิติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Princeton University และระดับปริญญาตรีจาก Australian National University (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) และเป็นผู้ได้รับรางวัล “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ประจำปี 2554

Expertise :
International finance
Macroeconomics
Monetary economics