สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาชว์ ปวีณวัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร. อาชว์ ปวีณวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดร.อาชว์ เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ตลาดการเงิน และการค้าระหว่างประเทศ

 

Expertise :
Finance
International trade
Macroeconomics