สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ลัทธพร รัตนวรารักษ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปัจจุบัน ดร.ลัทธพร เป็นนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ลัทธพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านการเงินจาก Imperial College London สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานด้านแบบจำลองความเสี่ยงด้านสินเชื่อในธนาคารพาณิชย์ และเป็น Certified FRM (Financial Risk Manager) ดร.ลัทธพรมีความสนใจงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร และการพัฒนาด้านการเงิน

Expertise :
Finance
Macroeconomics