สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ลัทธพร รัตนวรารักษ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านการเงินจาก Imperial College London สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานด้านแบบจำลองความเสี่ยงด้านสินเชื่อในธนาคารพาณิชย์ และมีความสนใจงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน

Expertise :
Finance
Macroeconomics