สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณชา อนันต์โชติกุล
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร. ณชา อนันต์โชติกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปัจจุบัน (ลาไปปฏิบัติงานองค์การภายนอก)  มีประสบการณ์ทำงานและความเชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การเงินระหว่างประเทศ และการประมาณการเศรษฐกิจ  โดยในปี 2014-2015 ได้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ณชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of California, Berkeley และปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก Wellesley College ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Monetary economics
International finance
Macroeconomics