สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

Policy Forum: Industry Transformation
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมสมานสโมสร อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
23 กรกฎาคม 2563
10.00-12.00 น. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (fileslide-icon)
4 สิงหาคม 2563
10.00-12.00 น. อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พัก (fileslide-icon)
24 สิงหาคม 2563
10.00-12.00 น. อุตสาหกรรมแปรรูปและส่งออกผลไม้ (fileslide-icon)
11 กันยายน 2563
14.00-15.00 น. อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (fileslide-icon)
15 ตุลาคม 2563
10.00-12.00 น. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (fileslide-icon)
27 ตุลาคม 2563
10.00-12.00 น. อุตสาหกรรมสปาและนวดแผนไทย (fileslide-icon)
5 พฤศจิกายน 2563
10.00-12.00 น. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (fileslide-icon)
23 พฤศจิกายน 2563
10.00-12.00 น. อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (fileslide-icon)
15 ธันวาคม 2563
10.00-12.00 น. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (fileslide-icon)